Blanketter och dokument, föreskrifter & riktlinjer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Fördjupad översiktsplan Arjeplogs tätort 2002
Gestaltningsprogram
Vindkraftsplan
Översiktsplan
Klimatstrategi Arjeplogskommun beslutad.pdföppnas i nytt fönster 1.8 MB 2015-05-15 10.16
Folkhälsopolitiskt handlingsprogram.pdföppnas i nytt fönster 151.1 kB 2012-10-31 09.54
LIS-policy.pdföppnas i nytt fönster 59.8 kB 2012-10-30 19.08
Lokalt Tillväxtprogram fastställt_20080421.pdföppnas i nytt fönster 214.3 kB 2012-10-31 08.28
Verksamhetsplan 2012-2014, KS 20111031.pdföppnas i nytt fönster 772.3 kB 2012-10-31 09.54
Verksamhetsplan 2013-2015.pdföppnas i nytt fönster 373.8 kB 2012-10-30 19.08
kostpolicy.pdföppnas i nytt fönster 124.9 kB 2014-08-20 09.23
Biblioteksplan 2015-2020.pdföppnas i nytt fönster 439.8 kB 2015-12-07 10.10
Lathund för ungas inflytande.docxöppnas i nytt fönster 20.8 kB 2017-01-02 16.13
Program för natur och friluftsliv.pdföppnas i nytt fönster 208 kB 2018-02-09 09.16
Program för vatten och fiskeutveckling.pdföppnas i nytt fönster 167.5 kB 2018-02-09 09.16
Bredbandsstrategier 2015-2020.pdföppnas i nytt fönster 2.2 MB 2018-02-09 13.25

 

Dina uppgifter registreras
De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster kommer Arjeplogs kommun att registrera i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Regsitreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till kommunens kundtjänst. Om du är missnöjd med hur Arjeplogs kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson:
Caroline Grefbäck
+46 (0)961-141 06 / +46 (0)70-571 58 59

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 08 mars 2018