Blanketter och dokument, föreskrifter & riktlinjer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Ansökan om inackorderingstillägg busskort och färdersättning 2017.pdföppnas i nytt fönster 107.7 kB 2017-05-16 13.49
Ansökan om hyressubvention 2017.pdföppnas i nytt fönster 92.2 kB 2017-05-16 13.40
Avbrottsblankett.pdföppnas i nytt fönster 65.5 kB 2016-10-05 15.51
Ansökan om ledighet - Elev.pdföppnas i nytt fönster 590 kB 2015-01-12 10.33
Ansökan om ledighet - Personal.pdföppnas i nytt fönster 17.9 kB 2015-01-16 11.25
Ansökan om utökat program.pdföppnas i nytt fönster 171.5 kB 2015-01-16 11.25
Ansökan om ändring av kurs.pdföppnas i nytt fönster 148.7 kB 2015-01-16 11.24
Ansökan om ändring av program.pdföppnas i nytt fönster 147.8 kB 2015-01-16 11.25
Ansökan till gymnasieskolans program.pdföppnas i nytt fönster 73.1 kB 2015-01-12 11.03
Ansökan Intresseanmälan Elevrum.pdföppnas i nytt fönster 329 kB 2017-04-27 08.49
Ansökan - norge.pdföppnas i nytt fönster 43.8 kB 2017-02-28 11.17
Ansökan videregående skole 2014.pdföppnas i nytt fönster 191.9 kB 2017-04-27 08.49
Bidragsvarning.pdföppnas i nytt fönster 146.4 kB 2015-01-12 10.53
Frisök.pdföppnas i nytt fönster 60.9 kB 2016-11-15 11.30
Inskrivningsblankett IMSPR.pdföppnas i nytt fönster 165.1 kB 2017-04-27 08.49
Läsårsplan 2017 2018.pdföppnas i nytt fönster 798.4 kB 2017-03-23 16.36
Körkortsstipendiumansökan - sista.pdföppnas i nytt fönster 308.9 kB 2017-04-27 08.48
Krispärm o Dexter.pdföppnas i nytt fönster 4.7 MB 2017-04-27 08.49
Vårdnadshavare inloggning till Dexter.pdföppnas i nytt fönster 188.5 kB 2015-01-13 07.10
Fjällvandring 2017.pdföppnas i nytt fönster 20.4 kB 2017-06-30 16.04
Läsårsplan 1819.pdföppnas i nytt fönster 187.2 kB 2018-05-03 12.59
SOMMARLOV 2018.docxöppnas i nytt fönster 94.1 kB 2018-05-17 15.30
Checklista flyttstäd av elevrum 2018.pdföppnas i nytt fönster 47.9 kB 2018-05-17 15.30
SOMMARLOV 2018.pdföppnas i nytt fönster 97.7 kB 2018-05-17 15.31

 

Dina uppgifter registreras
De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster kommer Arjeplogs kommun att registrera i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Regsitreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till kommunens kundtjänst. Om du är missnöjd med hur Arjeplogs kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson:
Caroline Grefbäck
+46 (0)961-141 06 / +46 (0)70-571 58 59

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 08 mars 2018