Fysisk planering

Samhällsutvecklingsförvaltningen ansvarar för samordning av den fysiska samhällsplaneringen. Det omfattar infrastruktur, detaljplanering och översiktlig planering.

Du kan lämna synpunkter på en plan innan den börjar gälla. Det kan du göra när planen är ute på samråd och granskning.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 12 mars 2018