Samråd

Möjlighet att lämna synpunkt på detaljplan för fastigheterna

Detaljplaneförslag Falken 4 m.fl.
i Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Granskningstid 1 mars - 16 mars

DetaljplanPDF
PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF

Jäckvik 1:58

i Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Granskningstid 12 februari - 11 mars 2018.

DetaljplanPDF
PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF


Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 28 februari 2018