Vattenkvalitet

Dricksvatten är klassat som ett livsmedel och därför ställs höga krav på dess kvalitet. Så höga krav att det faktiskt är vårt mest kontrollerade livsmedel.

I hela Arjeplogs kommun har vi ett gott dricksvatten av hög kvalitet. Livsmedelsverket är den myndighet som fastställer kraven för vad ett dricksvatten får innehålla. Som övergripande regel säger Livsmedelsverket att allt dricksvatten skall vara hälsosamt och rent.

Mjukt och hårt vatten

Hur hårt vattnet är beror på dess innehåll av kalcium och magnesium. Vatten med hög halt av dessa ämnen kallas för hårt vatten. Vattnets hårdhet mäts i dH, så kallade tyska grader.

Här nedan redovisas hårdhet, pH och alkalintet på vattnet från de olika vattenverken i Arjeplogs kommun. Vi har generellt ett mjukt vatten Vattnets hårdhet har betydelse för hur mycket tvättmedel du behöver använda. När du använder mindre mängd tvättmedel minskar du belastningen på våra reningsverk. ​

 

Hårdhet, pH och Alkalinitet för samtliga vattenverk

Vattenverk

Hårdhet (dH)

pH

Alkalinitet (mg/l)

Arjeplogs Vattenverk

0,79

7,9

15

Laisvall Vattenverk

7,3

8,0

140

Slagnäs Vattenverk

3,1

8,0

70

Mellanström Vattenverk

0,75

7,8

15

Jäckvikk Vattenverk

0,94

7,8

19

Nyliden Vatteverk

4,0

7,8

91

Adolfström Vattenverk

2,8

7,6

58

 

Benämning hårdhet

0-2,0 Mycket mjukt vatten
2,1-4,9 Mjukt vatten
5,0-9,8 Medelhårt vatten
9,9-21 Hårt vatten
Över 21 Mycket hårt vatten

 

Analysresultat för dricksvatten i Arjeplogskommun

Nedan hittar du en översikt av analysresultaten för 2017 från de kontroller vi genomför regelbundet på ledningsnätet i kommunen. Totalt tar vi över 100 prover årligen för att säkerställa att ditt vatten håller en hög och jämn kvalitet. Proverna bedöms utifrån Livsmedelsverkets regelverk. Vattnet bedöms då som "tjänligt", "tjänligt med anmärkning" eller "otjänligt" som dricksvatten.

Sammanställning över provsvar för 2017

Arjeplog vattenverk biologisanalysPDF

Arjeplogs vattenverk kemiskanalysPDF

Laisvall vattenverk biologisanalysPDF

Laisvall vattenverk kemiskanalysPDF

Slagnäs vattenverk biologisanalysPDF

Slagnäs vattenverk kemiskanalysPDF

Mellanström vattenverk biologisanalys

Mellanström vattenverk kemiskanalys

Jäckkvikk vattenverk biologisanalys

Jäckkvikk vattenverk kemiskanalys

Nyliden vattenverk biologisanalys

Nyliden vattenverk kemiskanalys

Adolfström vattenverk biologisanalys

Adolfström vattenverk kemiskanalys

 

Publicerad av: Jonas Callin
Senast ändrad: 13 december 2017