Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna vänder sig till den som har en utvecklingsstörning och fyller 20 år efter den 1 juli det år som studierna påbörjas.

”Utbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den som utbildningen i grundsärskolan ska ge”. (Skollagen 21kap 4§)

”Utbildning på gymnasial nivå syftar till att ge vuxna kunskaper och på en nivå som motsvarar den som utbildningen på nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskolan ska ge” (Skollagen 21 kap 4§)

Kontakta studievägledaren för mer information.

Publicerad av: Inger Holgersen
Senast ändrad: 12 januari 2018