13 februari 16:00 - 18:00

Paltmiddag, Medborgarhuset

Arjeplogs Sameförening serverar blodpalt och kött i Medborgarhuset

Varmt välkomna!

Publicerad av: Turist Turistbyrå
Senast ändrad: 06 februari 2018