Samiska veckan &
Arjeplogs Höstmarknad
29 sep-4 okt

 • 10 januari 2018
  HVB upphör efter 10 år
  I dagarna höll Integrations- och arbetsmarknadsenheten, tillsammans med personal från Pangea, en avslutningsfika. HVB-verksamheten i Arjeplog upphör. Miriam Kronberg, chef för verksamheten, redogör för sina tankar om dessa 10 år i ett öppet brev.
   Vid pennan, Miriam Kronberg:
  Skickar en bild från avslutet på den 10 år långa verksamheten med HVB [se ovan, reds. anm.], Hem, Vård och Boende, för ensamkommande ungdomar i åldersspannet 13-17 år. I februari 2008 började Inger Lestander bygga upp den verksamhet som till idag erbjudit ungdomar på flykt ett boende under asyltiden och efter uppehållstillstånd, ett boende fram till 18 års ålder. Pangea blev ett känt begrepp och många är de Arjeplogbor som genom åren bidragit till att ungdomarna fått hjälp in i samhället och möjligheter till integration. Tillströmningen av ungdomar har varierat och var som mest årsskiftet 2015/2016 . Då iordningställde Arjeplog även den nedlagda Lugnetskolan till HVB-hem för att klara den mängd ungdomar som av Migrationsverket hänvisades till Arjeplogs kommun. Från Pangea och Lugnetskolan gick sedan en gemensam inflyttning till Drottninggatan 40, ett fd elevhem. Därifrån flyttar nu ungdomarna till elevhemmet Stugan på Daghemsvägen. Verksamheten har haft många anställda som passerat under åren och fler än 200 ungdomar har passerat. Nu har politiska beslut och internationella överenskommelser ändrat på hur strömmen av människor på flykt kan ta sig. Även ersättningsnivåerna från staten för mottagandet har ändrats. Arjeplog räknar inte med att få några ensamkommande under 2018 och kvar blir endast åtagandet att bosätta vuxna några personer per år. De ungdomar som flyttas till Elevhemmet Stugan är självgående, går i skolan, talar svenska och behöver tillgång till vuxenstöd, inte personal dygnet runt som ett HVB-boende kräver. De ska stödjas till ett självständigt liv och integration i vårt gemensamma Arjeplog och Sverige.
  Föreståndare under dessa år har under olika perioder varit Inger Lestander, Anna-Karin Hedman och Inger Westerlund. Stort TACK till dom och till var och en av den personal som tålmodigt och med engagemang tagit hand om alla de ungdomar som kommit från så bjärt annorlunda kulturer och länder. Många är de ungdomar som nu flera år efter att de lämnat Pangea, kan vittna om vad mottagandet och Pangea betytt, och vad enskilda personer ur personalen kommit att betyda för deras liv.
 • 10 januari 2017
  Lägesrapport från bredbandsprojektet
  Det finns ett skarpt förslag på hur fibernätet skulle kunna se ut rent fysiskt – det vill säga hur och var vi ska dra ledningarna – och det finns en totalkostnad för detta. En del av den kostnaden kan vi finansiera med statliga medel, resten ska betalas av fastighetsägaren.
  Med de förutsättningar som råder just nu, tycker vi att avgiften för fastighetsägaren är för hög för att kunna attrahera alla som visat intresse för denna så viktiga infrastruktur. Vi försöker därför att hitta sätt att sänka kostnaden för fastighetsägaren. Vi hoppas att vi kan återkomma om det i början eller mitten av februari.Så långt dragningen av själva det fysiska nätet.Parallellt med det arbetar vi tillsammans med flera andra kommuner för att skapa en oberoende kommunikationsoperatör. Kommunikationsoperatören är den som driver nätet. I ett öppet nät, som det vi vill bygga, finns det sedan ett antal tjänsteleverantörer som kunderna kan köpa lösningar för till exempel internet och teve av.Kommunens erbjudande kommer att inkludera dels fiber i gatan, dels kabel in i huset. Möjligen delar vi på det och erbjuder fiber i gatan, men med möjligheten att man själv drar in kabel i huset för att ytterligare sänka kostnaden.Vår ambition är alltså att ha nya besked fram mot mitten av februari, men om du har frågor redan nu är du varmt välkommen att ställa dem till oss! Hör av dig på vår sida på Facebook, eller direkt till projektledaren Bo Häggroth på telefon 0961-143 51 eller på e-post bo.haggroth@arjeplog.se
 • 19 december 2016
  Region Norrbotten
  Den 1 januari tar Norrbottens läns landsting över det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen och bildar Region Norrbotten.
  Förändringen innebär i huvudsak att landstinget ska administrera, planera, hjälp till med finansiering, och att stötta dialogen mellan olika aktörer i och utanför länet. Med Region Norrbotten får folket, genom de folkvalda politikerna, större inflytande över länet.


 • 13 december 2016
  Julhandel i Arjeplog
 • 06 december 2016
  Bosch skänker utrustning till Arjeplogs kommun
  Kommunstyrelsens ordförande Britta Flinkfeldt hade i måndags förmånen att ta en selfie framför en lastbil full av datorer och datorskärmar som Bosch skänker till kommunen.
  Det tyska komponentföretaget Bosch har sedan länge en stark närvaro i Arjeplog, där de har sin bas på testcentret i Vajtoudden. När det nu var dags att uppgradera parken av datorer och skärmar valde Bosch att skänka den äldre utrustningen till kommunen.Ett trettiotal bärbara datorer och monitorer lämnades i måndags över till kommunchefen Peter Andersson, kommunstyrelsens ordförande Britta Flinkfeldt och IT-enhetens Kjell Mattsson. Utrustningen kommer bland annat att kunna komma flyktingboende och förskola till del.Vi tackar Bosch för gåvan och ser fram emot en fortsatt ömsesidig relation!

Kontakt

Växel: 0961 - 140 00

Öppettider:
Mån-Tors: 7.30-15.30
Fre: 7.30-15.00

E-post: info@arjeplog.se