Tillfälliga skoterförbud
2017 - 2018

Tillfälliga skoterförbud inom Arjeplogs kommun

I dagsläget finns inga giltiga tillfälliga skoterförbud inom Arjeplogs kommun. Miljö- och energidepartementet har uppmärksammats att terrängkörningslagstiftningens nuvarande utformning inte ger kommuner rätt att förbjuda eller meddela föreskrifter för skoterkörning.

Med hänsyn till renskötseln uppmanar kommunen ändå att allmänheten så långt möjligt undviker skoterkörning i nedanstående områden/kartor under angivna perioder.

Område A (Bäno):
14 november till längst 24 december

Område B (Tjidtják):
14 november till längst 8 januari

Område C (Pieljekaise):
14 november till längst 8 januari

Karta område A, B & C:
png-format
pdf-formatPDF

Publicerad av: Fredrik Westerlund
Senast ändrad: 05 december 2017

Tillfälliga skoterförbud
2017 - 2018

Broschyr: Renar och snöskoterPDF

Kartor finns även på Tingsbacka.

Evenemang