Vad gäller för etiska regler för användandet av tjänsten?

Att sätta upp etiska regler för Internet användning kan tyckas vara ett onödigt intrång i den personliga integriteten, vi har dock utgått ifrån de regler som gäller för Arjeplogs kommuns interna nätanvändare. Reglerna skall ses som allmänna rekommendationer och avstängning av tjänsten kommer att ske där direkt brottsliga aktioner kan vederläggas t.ex. spridande av barnpornografi.

ARJEPLOG.COM

© Copyright Arjeplog Kommun & ComDaTe AB & Magnus Lundkvist - All Rights Reserved | info@arjeplog.com | +46 911 232323