Frågor och svar

 • Vem är avtalspart och leverantör av bredbandstjänsten?
  Arjeplogs kommun . Se allmänna villkor.

 • Vart skall man vända sig för att få allmänna upplysningar eller ställa tekniska frågor?
  Kontakta ComDaTe i Piteå tel. 0911 23 23 32

 • Vad menas med fast Internetaccess med delad kapacitet?
  Med fast Internetaccess menas att du är ständigt uppkopplad mot internet. Med delad kapacitet menas att den Internet kapacitet som avsätts för A-net, i dagsläget 500 Mbit/s, delas av abonnenterna i varje enskilt ögonblick.

 • Vilken hastighet finns internt i nätet?
  Internt i Arjeplog stadsnät är hastigheten upp till 1000 Mbit/s

 • Hur många kommer att dela på A-nets bandbredd?
  Bandbreddsförbrukningen mäts kontinuerligt och planering för uppgradering av Internetkapaciteten görs när ca 50% av bandbredden förbrukas.

 • Vilken typ av IP-adresser tilldelas man?
  Har du ett abonnemang som privatperson tilldelas du en fiktiv IP-adress av A-net. Företagsabonnenter får publika IP-adresser.

 • Kan A-net stänga min brevlåda om jag inte tömmer den?
  Inga brevlådor kommer att tömmas före kund blir meddelad och får en chans att tömma själv. Det totala utrymmet för varje abonnent är 25MB.

 • Vad gäller för felsökning och inställelsetid under helger?
  För närvarande finns ingen sådan tjänst under helger, då den skulle bli alltför kostsam med nuvarande kundunderlag. Felavhjälpning (där även felsökning ingår) påbörjas senast dagen efter att felet rapporterats. Felanmälan kan rapporteras dygnet runt på support@comdate.se

 • Vad gäller för etiska regler för användandet av tjänsten?
  Att sätta upp etiska regler för Internet användning kan tyckas vara ett onödigt intrång i den personliga integriteten, vi har dock utgått ifrån de regler som gäller för Arjeplogs kommuns interna nätanvändare. Reglerna skall ses som allmänna rekommendationer och avstängning av tjänsten kommer att ske där direkt brottsliga aktioner kan vederläggas t.ex. spridande av barnpornografi.

ARJEPLOG.COM

© Copyright Arjeplog Kommun & ComDaTe AB & Magnus Lundkvist - All Rights Reserved | info@arjeplog.com | +46 911 232323