Fjällnära skärgård med 
8 727 sjöar & Sveriges djupaste
sjö Hornavan

Testcentrum för 
världsledande fordonstillverkare

--
Evenemang
Evenemang

 • Bekräftade fall av covid-19 i grundskolan

  Arjeplogs kommun har under eftermiddagen tisdag 19 januari fått information om att en grundskoleanställd och tre elever testat positivt för covid-19. Det är bekräftade fall av smitta, men inte någon bekräftad smittspridning i skolan. Grundskolan är även fortsättningsvis öppen som vanligt, om än med flera vidtagna åtgärder för att minska risken för smitta i skolmiljön.- Det här är en situation vi följer mycket nära även utanför kontorstid, men det är i dagsläget inte aktuellt att stänga ner skolorna. Att stänga ner en grundskola är en åtgärd som inte bedöms ha särskilt stor effekt för att minska smittspridningen, men som däremot får negativa konsekvenser för de barn som då inte får gå i skolan. Skoldagar vi håller stängt måste vi också sedan ta igen (på helger, lov eller i form av en förlängd termin) och vi måste i alla lägen ha tillsynsverksamhet för de barn vars föräldrar har för samhället viktiga arbeten de måste gå till i stället för att vara hemma med sina barn, säger utbildningschef Fredrik Westerlund

 • Besöksförbud på Vaukagården/Tallbacken från 20 januari


  Folkhälsomyndigheten beslutade den 18 januari om besöksförbud på Vaukagården/Tallbacken för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.
  Beslutet träder i kraft den onsdagen 20 januari.Behöver du komma i kontakt med personal på våra särskilda boenden, ring 0961-142 51.

 • Nio nya fall i Arjeplog vecka två

  Vecka 2 konstaterades 639 fall, vilket kan jämföras med 543 vecka 1, en ökning med 18 procent.
  Antalet fall i Norrbotten fortsätter öka. Vecka 2 konstaterades 639 fall, vilket kan jämföras med 543 vecka 1, en ökning med 18 procent. Behovet för slutenvård av covid-19-patienter är åter väldigt stort – i nivå med situationen i våras.Vecka 2 provtogs 4 563 individer med PCR, 1,8 procent av länets befolkning, vilket är en ökning. 14 procent av dessa var positiva, en liten minskning.9 nya fall av covid-19 konstaterades sammanlagt i Arjeplog vecka 2. Flera av dessa konstaterades inom äldreomsorgen. Sammanlagt vecka 1 och vecka 2 registrerades 11 fall.

 • Samhällsspridning i Arjeplog - testa vid minsta symtom

  Just nu pågår en samhällsspridning av covid-19 i Arjeplog. Senaste veckan har antalet konstaterade fall och misstänkta fall ökat. Vi har i dagsläget ingen överblick över exakt antal smittade i Arjeplog, vi inväntar Region Norrbottens veckostatistik som kommer på måndag.En hög andel av de som har fått konstaterad covid-19 senaste veckan har haft väldigt milda symtom, vilket gör det rimligt att anta att det finns ett mörkertal av smittade här i Arjeplog. Vi ser också att antalet personer som genomför coronatest har minskat den senaste tiden.Vi vill därför uppmana fler att vid minsta symptom genomföra självtester. Vid självtest upplevs sällan det obehag som ibland kan upplevas vid PCR-testning.Läs mer här om hur du beställer självtest: https://www.1177.se/Norrbotten/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/lamna-prov-och-fa-provsvar-om-covid-19/sjalvtest-for-covid-19-i-norrbotten/länk till annan webbplats

 • Fyra nya fall av covid-19

  Ytterligare två boenden har konstaterats ha covid-19 på Vaukagården/Tallbacken. Sammanlagt är fem av de boende nu smittade, samt även två ur personalen.I måndags ansökte Arjeplogs kommun om att få stänga boendena för besök, så kallat tillfälligt besöksförbud. Ett beslut väntas från Folkhälsomyndigheten under veckan.Sedan Arjeplogs kommun förra veckan bad anhöriga att vara restriktiva med sina besök har Vaukagården/Tallbacken inte haft ett enda besök.- Vi hoppas på att vi får ett positivit besked från Folkhälsomyndigheten. Vi vill tacka alla anhöriga som har hörsammat vår vädjan om att undvika besök på våra särskilda boenden. Vi fortsätter jobba med kohortvård och minimera kontakter, säger Robert Cortinovis, socialchef på Arjeplogs kommun.

 • Silverskolan fortsatt öppen från förskoleklass till årskurs 9

  Från och med i dag den 11 januari har kommuner möjlighet att använda fjärrundervisning i högstadiet. Syftet är att kommunerna ska ha den möjligheten om det krävs för att undvika trängsel i skolan och i kollektivtrafiken. Innan fjärrundervisning införs måste kommunen först ha uttömt andra möjligheter och åtgärder.Det är i nuläget ingenting som vi i Arjeplog kommer att använda oss av. Huvudregeln i skollagen är närundervisning, smittspridningen i kommunen är låg, vi har inte en kollektivtrafik jämförbar med städernas och vår grundskola tar mycket stort ansvar för åtgärder och anpassningar för att minimera risken för smitta.All undervisning i vår grundskola ger vi därför på plats, i skolan, när vårterminen börjar i morgon.

 • Nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster

  Idag beslutade riksdagen att anta den tillfälliga pandemilagen som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. Med stöd av den nya lagen har regeringen idag fattat beslut om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen” – som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndag den 10 januari.