Fjällnära skärgård med 
8 727 sjöar & Sveriges djupaste
sjö Hornavan

Testcentrum för 
världsledande fordonstillverkare

--
Evenemang
Evenemang
 • 25 maj 2020

  Fibernätverket i Laisvall och Laisvallby nere

  På grund av en mindre brand i en elstolpe har en fiberkabel gått av i Laisvall. Servicepersonal är tillkallad och prognosen är att fibern är återställd under morgondagen.
 • 20 maj 2020

  Fjällgås-exkursion i Båtsjaur 23 maj


  Välkomna på Fjällgås-exkursion i Båtsjaur, 23 maj kl. 10.00-12.00. Vi träffas vid stranden i Båtsjaur, se karta.Fjällgåsen är Europas mest hotade fågelart! Självklart väljer den att häcka uteslutande i Arjeplogs kommun. Tag tillfället i akt och lär dig mer om denna sällsynta och vackra fågel.
 • 19 maj 2020

  Ställ dig i kö för framtida attraktiva tomter


  Arjeplogs kommun ger nu dig som är privatperson möjligheten att ställa dig i kö på framtida attraktiva tomter som kan komma till att bli till salu. Detta är tomter som vi tycker har ett speciellt läge eller som har något annat som gör den lite mer attraktiv.
  Det kan vara en tomt som redan finns idag, men som för tillfället inte är till salu. Det kan även vara tomter som kommer tillskapas i Arjeplog.

 • 18 maj 2020

  Smuolejåhkås och Ruonekjåhkås dalgångar stängs för terrängkörning


  Föreskrift om reglering av terrängkörning inom Semisjaur-Njarg samebys renskötselområde våren 2020 Arjeplogs kommun beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen (1978:594) föreskrivs reglering för körning med terrängmotorfordon i dalgång vid Smuolejåhkå och Ruonekjåhkå angränsande till tidigare område reglerad för terrängkörning med ikraftträdande datum 2020-04-15 (KS2019/151), samt att del av Nasaleden och Ruonekjåhkå – Laisstugan leden stängs enligt karta bilaga 1.Detta är ett ovanligt beslut som tas med hänsyn till det extraordinära läge som den sena snösmältningen ger. Den stora mängden snö som ännu ligger kvar i fjällen har lett till att många renar inte är på de områden de vanligen kalvar på. Kalvande vajor har sökt sig ned i dalgångar och till de få barjordsfläckar som återfinns området. Det är dessa områden vi nu stänger för motortrafik.Föreskriften gäller från om med 18 maj till 30 juni 2020

 • 14 maj 2020

  Kungsleden stängs för terrängkörning i södra delen av Arjeplogs kommun


  Arjeplogs kommun har idag, 14 maj, med omedelbar verkan beslutat förbjuda körning med terrängmotorfordon på området kring Kungsleden, det vill säga från södra sidan av Laisälven ned till Västerbottens länsgräns, samt mot angränsande förbudsområde västerut, enligt karta. Detta innebär att Kungsleden inte längre är tillåten för skoterkörning i detta område.

 • 13 maj 2020

  Grovsopdag i Slagnäs


  Nu är det dags för en grovsopdag i Slagnäs.

  Onsdag 3/6 2020, kl. 10.00-14.00.
  Grovsopor som får lämnas:
  Vitvaror - ex. kyl och frys
  Brännbart - ex. skor , kläder och stoppade möbler (som t.ex. fåtöljer - dock ej trä- och spånskivemöbler)
  Elektronik - ex. dator och radio
  Porslin - ex. handfat och toalettstol
  Vid frågor, ring Kristoffer Eriksson, 072-234 57 51
 • 13 maj 2020

  Avbrott på fiberledning

  Uppdatering torsdag 23:15
  Fiberledningen är nu lagad. Uppkopplingen ska nu vara återställd hos de kunder som har varit utan sedan onsdags. Om du fortfarande saknar uppkoppling, avvakta ett par timmar och återkom under fredagsförmiddagen om det fortfarande återstår problem.
  Uppdatering torsdag 15:05
  Grävningen påbörjades cirka 14.00 och pågår än. Vår IT-chef beräknar att avbrottet är avhjälpt idag.
  Uppdatering onsdag 18:45
  En skogsmaskin som har skadat en fiberledning mellan Arjeplog-Slagnäs. Vi håller på att förbereda åtgärd av avbrottet, men grävmaskinen är inte tillgänglig förrän efter kl. 12.00 under torsdagen. Vi beräknar att avbrottet är avhjälpt någon gång under torsdag eftermiddag.
  ---
  Det har skett ett avbrott på vår kommunala fiberledning. Exakt vad som har hänt och hur många som berörs är ännu oklart, men undersökning pågår.

  Vi kommer uppdatera denna nyhet så snart vi har mer information.