Blanketter och dokument, föreskrifter & riktlinjer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Ansökan om tillstånd att själv få rengöra - sota.pdföppnas i nytt fönster 114.4 kB 2015-03-24 14.06
Ansökningsblankett, brandfarlig vara.pdföppnas i nytt fönster 189.6 kB 2015-03-24 14.10
Ansökningsblankett Explosiv vara 2013.pdföppnas i nytt fönster 265.1 kB 2015-03-24 14.09
Brandskydd_redogörelse.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2012-10-30 18.57
Brandskyddskontroll riktlinjer.pdföppnas i nytt fönster 758 kB 2012-10-30 18.57
Sota+själv+ansökan.pdföppnas i nytt fönster 245.8 kB 2015-03-24 10.51
Upplysningar ansökan brandfarlig vara.pdföppnas i nytt fönster 51.8 kB 2014-11-03 14.20
Upplysningar gällande ansökan.pdföppnas i nytt fönster 133.3 kB 2014-11-24 11.56
Vedeldning+information.pdföppnas i nytt fönster 121.1 kB 2015-03-24 10.53
Vägledning tillståndsansökan.pdföppnas i nytt fönster 151.9 kB 2013-10-17 10.58

 

Dina uppgifter registreras
De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster kommer Arjeplogs kommun att registrera i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Regsitreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till kommunens kundtjänst. Om du är missnöjd med hur Arjeplogs kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson:
Caroline Grefbäck
+46 (0)961-141 06 / +46 (0)70-571 58 59

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 08 mars 2018