Blanketter och dokument, föreskrifter & riktlinjer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Föreskrifter
Anmälan mull- eller förbränningstoalett.pdföppnas i nytt fönster 111.8 kB 2015-03-24 14.11
Ansökan Dispens Slamtömning.pdföppnas i nytt fönster 160.5 kB 2017-12-01 13.25
Ansökan latrinkompost.pdföppnas i nytt fönster 181.3 kB 2015-03-24 14.12
Enskilt_avlopp+ansökan.pdföppnas i nytt fönster 364.9 kB 2016-09-05 14.25
Komposteringvhushållsavfall+-+anmälan.pdföppnas i nytt fönster 166.7 kB 2017-06-02 09.27
Lokalanläggning+anmälan.pdföppnas i nytt fönster 339.1 kB 2016-09-21 09.48
Luftvärmepump+installation+anmälan.pdföppnas i nytt fönster 264.6 kB 2016-09-21 09.48
Värmepump+installation+ansökan.pdföppnas i nytt fönster 290 kB 2016-09-05 14.25

 

Dina uppgifter registreras
De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster kommer Arjeplogs kommun att registrera i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Regsitreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till kommunens kundtjänst. Om du är missnöjd med hur Arjeplogs kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson:
Caroline Grefbäck
+46 (0)961-141 06 / +46 (0)70-571 58 59

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 08 mars 2018