Blanketter och dokument, föreskrifter & riktlinjer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Bygga i arjeplog information.pdföppnas i nytt fönster 62.2 kB 2015-03-25 13.12
Bygganmalan_eldstad.pdföppnas i nytt fönster 213.7 kB 2017-08-22 09.10
Bygganmalan_rivning.pdföppnas i nytt fönster 219.7 kB 2015-03-24 12.57
Byggfelsförsäkring.pdföppnas i nytt fönster 180.4 kB 2012-10-30 18.58
Bygglov ansökan.pdföppnas i nytt fönster 131 kB 2015-03-25 13.13
Byggsamrådsinfo_200208.pdföppnas i nytt fönster 10.6 kB 2012-10-30 18.58
Grannmedgivande bebyggelse.pdföppnas i nytt fönster 106.8 kB 2015-03-24 12.58
Industrimark_Arjeplogs kommun 090422.pdföppnas i nytt fönster 336.6 kB 2012-10-30 18.58
Kvalitetsansvarig anmälan.pdföppnas i nytt fönster 198 kB 2015-03-24 12.59
Skyltpolicy_med_regler_2011.pdföppnas i nytt fönster 734.3 kB 2012-10-30 18.58
Teknisk beskrivning bilaga bygganmälan.pdföppnas i nytt fönster 202 kB 2015-03-24 12.59

 

Dina uppgifter registreras
De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster kommer Arjeplogs kommun att registrera i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Regsitreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till kommunens kundtjänst. Om du är missnöjd med hur Arjeplogs kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson:
Caroline Grefbäck
+46 (0)961-141 06 / +46 (0)70-571 58 59

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 08 mars 2018