Blanketter och dokument, föreskrifter & riktlinjer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
VILLKOR+Marknad+13.pdföppnas i nytt fönster 191.9 kB 2015-03-24 12.41
Avfall_Anlggningsändamål+anmälan_07_2010.pdföppnas i nytt fönster 214.2 kB 2017-10-31 08.58
Avfall_mellanlagring_anmälan_02_2011.pdföppnas i nytt fönster 264.5 kB 2015-03-24 12.44
Dricksvattenanl_registrering+01_2010.pdföppnas i nytt fönster 325.6 kB 2015-03-24 12.45
Livsmedel_registrering+11_2009.pdföppnas i nytt fönster 270.3 kB 2015-03-24 12.45
Miljöfarlig_verksamhet_anmälan+09_2010.pdföppnas i nytt fönster 236.5 kB 2017-10-31 08.58
Nikotinläkemedel+anmälan.pdföppnas i nytt fönster 278.1 kB 2015-03-24 12.46
Sanering+anmälan.pdföppnas i nytt fönster 222.4 kB 2015-03-24 12.46
Tillfälliga_marknader_registrering+23_08__2010.pdföppnas i nytt fönster 190.7 kB 2015-03-24 12.47
Tobakförsäljning_anmälan_19_09_2010.pdföppnas i nytt fönster 222.3 kB 2015-03-24 12.47

 

Dina uppgifter registreras
De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster kommer Arjeplogs kommun att registrera i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Regsitreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till kommunens kundtjänst. Om du är missnöjd med hur Arjeplogs kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson:
Caroline Grefbäck
+46 (0)961-141 06 / +46 (0)70-571 58 59

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 08 mars 2018