Blanketter och dokument, föreskrifter & riktlinjer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Information och utskick till år 1
Information och blanketter år 2 och 3
Ansökan, inskrivning, avbrott, ändring av kurser och program
Hyressubvention, inackorderingstillägg och körkort
Elevhemmet
Läsårsplan 1819.pdföppnas i nytt fönster 187.2 kB 2018-05-03 12.59
Fjällvandring 2018.pdföppnas i nytt fönster 333.6 kB 2018-07-06 14.28
Ansökan om ledighet - Elev.pdföppnas i nytt fönster 590 kB 2015-01-12 10.33
Ansökan om ledighet - Personal.pdföppnas i nytt fönster 17.9 kB 2015-01-16 11.25
Krispärm - Dexter.pdföppnas i nytt fönster 547.6 kB 2018-07-06 15.38
Datoravtal.pdföppnas i nytt fönster 623.7 kB 2018-07-06 14.53
Måltidsavtal.pdföppnas i nytt fönster 844.5 kB 2018-07-31 08.04
Bidragsvarning.pdföppnas i nytt fönster 146.4 kB 2015-01-12 10.53
ANSKAN-Stugan-ak-1.pdföppnas i nytt fönster 98.3 kB 2018-07-31 10.24

 

Dina uppgifter registreras
De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster kommer Arjeplogs kommun att registrera i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Regsitreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till kommunens kundtjänst. Om du är missnöjd med hur Arjeplogs kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson:
Caroline Grefbäck
+46 (0)961-141 06 / +46 (0)70-571 58 59

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 08 mars 2018