Blanketter och dokument, föreskrifter & riktlinjer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Anmälan+till+rektor.pdföppnas i nytt fönster 118 kB 2015-03-24 08.57
Anmälan till mentor_klassföreståndare om svårigheter att nå målen..pdföppnas i nytt fönster 210.7 kB 2015-03-24 14.03
Klagomålshantering - amarinja.pdföppnas i nytt fönster 109.2 kB 2013-01-18 13.46
Klagomålshantering+förskola+o+skola+Nordsamiska.pdföppnas i nytt fönster 313 kB 2015-03-24 11.14
Klagomålshantering - arabiska.pdföppnas i nytt fönster 120 kB 2013-01-18 13.46
Klagomålshantering - dari.pdföppnas i nytt fönster 120.8 kB 2013-01-18 13.46
Klagomålshantering förskola och skola.pdföppnas i nytt fönster 400.3 kB 2015-09-10 16.55
Klagomålshantering - somaliska.pdföppnas i nytt fönster 92.8 kB 2013-01-18 13.46
Klagomålshantering - tigrinja.pdföppnas i nytt fönster 29 kB 2013-01-18 13.46

 

Dina uppgifter registreras
De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster kommer Arjeplogs kommun att registrera i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Regsitreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till kommunens kundtjänst. Om du är missnöjd med hur Arjeplogs kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson:
Caroline Grefbäck
+46 (0)961-141 06 / +46 (0)70-571 58 59

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 08 mars 2018