Plockanalys

En plockanalys används för att mäta de olika delarna av avfallet som kastas i våra sopkärl. Kort sagt är det ett mått på hur duktiga vi är på att källsortera vårat avfall.

Den senaste plockanalysen genomfördes 2010. Man gjorde 2 olika analyser, en för tätorten och en för landsbyggden.

Utförande

Plockanalyser genomförs genom att man tar en representativ mängd av avfallat som samlas ihop av sopbilen och sorterar det i olika fraktion, därefter väger man de olika fraktionerna för att avgöra hur stor del av varje fraktion som avfallet består av. De fraktioner som sorterades ut var

  • Bioavfall
  • Förpackningar av papper och plast samt tidningar,
  • Förpackningar av metall och glas,
  • Övrigt brännbart avfall,
  • Deponirest
  • Farligt avfall/elektronikavfall

Publicerad av: Mari Antonsson
Senast ändrad: 12 mars 2017

Information

Återvinningsgården
Telefon: 0961 - 141 74


Kundtjänst
kundtjanst.tekniska@arjeplog.se Telefon 0961-140 31 
(mellan kl 09.00 och 15.00)

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961-140 00
Mån-Fre: 8.00-16.00


Besök Tingsbacka
Mån-Tors: 8.00-17.00
Fre: 8.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20