Bygga om eller bygga nytt

Funderar du på att bygga om eller bygga nytt?

Vårt miljö- och byggservicekontor kan ge mer information om vad du bör tänka på innan, när det exempelvis gäller bygglov eller tillstånd.

Bygg- och hälsoskyddsinspektören kan också svara på frågor om bostadsanpassning.
Som exempel på vanliga anpassningar kan nämnas ramper, breddning av dörrar och borttagande av trösklar.

Kontakta Miljö- och byggservicekontoret för mer information.

Publicerad av: Mari Antonsson
Senast ändrad: 12 mars 2017