Fysisk planering

Fysisk planering handlar om den fysiska utvecklingen av ett samhälle och kommunens framtida intentioner när det kommer till hur marken ska nyttjas.

Översiktsplaner, detaljplaner och vissa andra utvecklingsdokument som reglerar markanvändningen går det att lämna synpunkter på innan de vinner laga kraft (börjar gälla). Det kan göras i samråds- och granskningsfasen.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20