Antagandehandlingar

Detaljplan för Jäckvik 1:281 har antagits av Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, med stöd av 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900).

Plankarta, planbeskrivning och granskningsutlåtande finns tillgängligt här från 2023-04-04 till 2023-04-25.

Plankarta Pdf, 221 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 536.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande Pdf, 260.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Protokollbeslut Pdf, 122.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Byggnadsinspektör
Joel Vikström
Telefon 0961 - 142 39

Christian Claesson
Telefon 0961 - 143 51

Användbara länkar
Blanketter för bygglovsansökan mm Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20