Djur

Djurhållning ska ske så att det inte uppstår störningar och olägenheter för människors hälsa och miljön. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har tillsynen enligt Miljöbalken med syfte att förebygga olägenheter. Störningar/olägenheter från djurhållning kan vara hundskall, katter i sandlåda, lukt från avföring/gödsel, allergier, etc, alltså sådant som upplevs störande och eventuellt kan påverka hälsa och miljön.

Inom detaljplanelagda områden krävs tillstånd från nämnden för att ha nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur, fjäderfä som inte är sällskapsdjur samt ormar.

Länsstyrelsen i Norrbottens län har hand om djurskyddet i länet. Om du anser att ett djur far illa eller att djurhållningen är undermålig bör du kontakta Länsstyrelsen, på telefon 010-225 54 99.
 
Vid misshandel av djur, kontakta Polismyndigheten 114 14.
 

Hantering av döda vilda fåglar

Vid fynd av döda vilda fåglar på allmän plats eller i naturen kan ni välja något av nedanstående alternativ för hantering. Observera att den som hanterar fåglar bör använda skyddshandskar och tvätta händerna efter hantering. I områden där döda fåglar finns kan levande fåglar samt färsk träck från dessa förekomma. Dessa kan sprida smitta och därför bör ej personer som håller fjäderfä eller hobbyfåglar delta i hantering av döda vilda fåglar.

  • Låt fåglarna ligga kvar. Att vilda fåglar dör är en naturlig företeelse.
  • Gräv ner fåglarna så att inga andra djur kommer åt materialet.
  • Om nedgrävning inte är möjligt kan mindre fåglar läggas i en vanlig plastpåse (fylld till max hälften så påsen kan knytas ihop ordentligt). Påsen läggs i ytterligare en plastpåse som också försluts noga och läggs i soporna tillsammans med annat brännbart material.
  • Om fåglarna är för stora eller för många för att läggas i sophanteringen enligt ovan bör de i stället läggas i dubbla sopsäckar och köras till förbränning. Kontakt ska tas med förbränningsanläggningen för instruktioner hur materialet kan tas emot.

Då döda vilda fåglar påvisas bör rapportering ske till SVA:s (Statens veterinärmedicinska anstalt): https://rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20