Värmepump

Berg- jord- och vattenvärmepump

För att få installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten krävs tillstånd från Miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Du måste därför ansöka om och avvakta ett beslut innan du kan påbörja att anlägga en värmepumpsanläggning.

Miljöenheten har tagit fram riktlinjer för att anläggningar för utvinning av värme eller kyla. Läs riktlinjen innan du påbörjar din ansökan. Den finns att hitta här Länk till annan webbplats..

Detta behövs i ansökan:

  • komplett ifylld ansökningsblankett - Du hittar blanketterna här. Länk till annan webbplats.
  • Situationsplan (karta)
  • en skriftlig överenskommelse med granne eller markägare om borrhål placeras närmare tomtgräns än 10 meter eller om kollektorslangen läggs på annans mark- eller vattenområde.

Situationsplanen ska visa anläggningens placering med eventuella borrhål och kollektor-slangar, byggnader, närliggande vattentäkter, vattendrag, avloppsanläggningar mm.

Vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområden kan det vara förbud mot att inrätta värmepumpsanläggning, eller så kan det krävas särskilt medgivande från nämnden. För att ta reda på om det finns särskilda bestämmelser i ditt område kontakta miljöenheten för rådgivning.

Avgift

En handläggningsavgift för tillståndet tas ut. Avgiftens storlek finns angivet i Taxor för Arjeplogs kommun som beslutas av Kommunfullmäktige.

Länkar och dokument:

Information och riktlinjer om anläggningar för utvinning av värme eller kyla Pdf, 119.6 kB, öppnas i nytt fönster..


Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20