Djur

Djurhållning ska ske så att det inte uppstår störningar och olägenheter för människors hälsa och miljön. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har tillsynen enligt Miljöbalken med syfte att förebygga olägenheter. Störningar/olägenheter från djurhållning kan vara hundskall, katter i sandlåda, lukt från avföring/gödsel, allergier, etc, alltså sådant som upplevs störande och eventuellt kan påverka hälsa och miljön.

Inom detaljplanelagda områden krävs tillstånd från nämnden för att ha nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur, fjäderfä som inte är sällskapsdjur samt ormar.

Länsstyrelsen i Norrbottens län har hand om djurskyddet i länet. Om du anser att ett djur far illa eller att djurhållningen är undermålig bör du kontakta Länsstyrelsen, på telefon 010-225 54 99.
Mer information hittar du på Länsstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Vid misshandel av djur, kontakta Polismyndigheten 114 14.
 

Publicerad av: Fredrik Westerlund
Senast ändrad: 12 september 2017