Miljöfarlig verksamhet

Vad betraktas som miljöfarlig verksamhet?

Det regleras i Miljöbalken, som säger att verksamheter med utsläpp, verksamheter som stör omgivningen genom buller eller lukt, och verksamheter som hanterar kemikalier eller avfall, ska betraktas som miljöfarliga.

För sådana verksamheter finns krav på anmälan, tillstånd och egenkontroll.
Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnden har ansvaret för tillsynen av så kallade miljöfarliga verksamheter. Det är också till MBR-nämnden som anmälningar och ansökningar om tillstånd ska göras.

Den som bedriver sådan här verksamhet får betala en avgift för tillsynen. Avgiftens storlek varierar mellan olika branscher och beslut om taxan tas av kommunfullmäktige.

Vill du ha mer information, kontakta då kommunens miljökontor.

Blanketter & dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vinterväghållning tillfartsvägar
Brand
Hälsoskydd
Bygg
Miljö
Övrigt
Vatten och avlopp

Publicerad av: Fredrik Westerlund
Senast ändrad: 12 september 2017