Snöröjning

Snöröjningsinformation

Snöröjning och halkbekämpning är en service vi tillhandahåller för din trafiksäkerhet och framkomlighet. För att utföra snö- och halkbekämpning vill vi att ni som medborgare tillsammans med våra entreprenörer visar hänsyn och hjälps åt för att få så fungerande vinterväghållning som möjligt. Entreprenören arbetar under svåra väderförhållanden och under dygnets alla timmar.

Rutiner kring vinterväghållning

Snöröjning utförs när det kommit 7 cm snö. Räddningstjänster och arbetsplatser är prioriterade och bostadsområden röjs sist. Vid snöröjning öppnas inga infarter.

Isrivning ska utföras en gång per år och då oftast under våren. Vid isrivningen utförs bortskaffning av snö vid infarter

Snöbortforsling Kommunen har ett antal snötippar runt samhället. De lokala snötipparna finns till för att minska kommunens kostnader för snötransporter. Dessa tippar är enbart till för snö från gatorna.

Postlåda/postlådesamlingar bör vara monterad på en lös ställning och placeras i bakkant av väg/trottoarkant.

Sopkärl som står nära vägen försvårar snöröjningen. Avståndet 1m från körbanekanten accepteras dock av både sopbilarna och snöröjarna.

Staket, häckar och buskar får gärna markeras ut med käppar. Då tänker vi på staket och låga buskar som står intill tomtgränsen, avståndet från körbanekanten till tomtgräns är oftast minst 1,5 meter. Entreprenören för snöröjning behöver inte ta hänsyn till de käppar som står intill vägkant i syfte för att man inte vill ha plogvall runt sin fastighet.

Skador kan tyvärr inträffa vid snöröjningen på bl a staket, brevlådor, häckar och dyl. Ifall olyckan skulle vara framme skall fastighetsägaren snarast meddela Kommunen vad som inträffat. Skador på felplacerade brevlådor och sopkärl samt ej utmärkta staket, häckar och buskar ersättes ej.

Fastighetens snö får inte skottas ut på gatan eller läggas på plogvallar, det kan medföra trafikfara.

Parkera fordon på anvisade parkeringsplatser. Undvik att parkera bilar, släpvagnar med mera på gatorna utanför fastigheterna.

Vidta försiktighet runt snöröjningsfordonen

Träd och buskar som växer ut över gatumark ska hållas i sådant skick att de inte stör trafik, gåendes framkomlighet, skymmer sikt och trafikmärken. Över körbana skall fri höjd vara 4,6 meter. Tänk också på att snö, is och rimfrost får grenarna att hänga ner mer än vanligt på vintern.

Journummer till vår entreprenör:
Arjeplogs gator och gc-vägar:
070-323 45 57
Laisvalls samhälle:
070-641 99 98
Kommunala fastigheter:
070-344 49 26

Felanmälan till kommunen:
Medborgarservice@arjeplog.se
tel: 0961-144 44


Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 04 december 2019

Information

Ansvarige
Marlen Jonsson-Nord
Telefon: 0961-141 21

Journummer:
Arjeplogs gator och gc-vägar:
070-323 45 57
Laisvalls samhälle:
070-641 99 98
Kommunala fastigheter:
070-344 49 26

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20

Evenemang
Januari
ti on to fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31