Sotning

Sotning och brandskyddskontroll

I Lagen om skydd mot olyckor anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs.

Sotning/rengöring 

Arjeplogs kommun har avtal med skorstensfejarmästare som på kommunens uppdrag sköter sotning och brandskyddskontroll. Sotning utförs enligt viss taxa och inom vissa frister. Fristen anger hur ofta det ska sotas. Fastighetsägare kan ansöka om att själv få rensa/sota på sin egen fastighet. Kravet är att rengöringen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Möjligheten att själv rensa sin egen anläggning omfattar endast rengöringsmomentet. En skorstensfejarmästare ska fortfarande utföra brandskyddskontrollen.

Läs mer om egen sotninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen får endast utföras av yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning och som är utsedd av kommunen. Brandskyddskontrollen utförs enligt viss taxa och sker med de intervaller (frister) som kommunen bestämt efter de rekommendationer som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (MSB) angett. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen 2, 4 eller 8 år.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad av: Mari Antonsson
Senast ändrad: 12 mars 2017

Information

Skorstensfejarmästare
Dan Marklund
Telefon 0961 - 10 600
Mobil 070 - 588 42 90

Förvaltningschef MBR
Hans-Eric Jonsson
Telefon 0961 - 141 52

Användbara länkar:
Ansökan egen sotningPDF
Upplysning gällande ansökanPDF
BrandskyddskontrollPDF
Din säkerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
VedeldningPDF

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961-140 00
Mån-Fre: 8.00-16.00


Besök Tingsbacka
Mån-Tors: 8.00-17.00
Fre: 8.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20