Vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp erbjuds boende i tätorten Arjeplog, Laisvall, Slagnäs, Nyliden (Jäckvik), Mellanström och i Adolfström.

I tätorten Arjeplog levereras dricksvattnet direkt från Hornavan, renat endast via UV-ljus och sandfilter. Tack vare den höga kvalitet vi har på vattnet behövs ingen klorering.

Avloppsvattnet renas mekaniskt, kemiskt och biologiskt innan det kontrolleras och släpps ut från reningsverk och infiltrationsanläggningar.

Om du vill anlägga eget vatten och avlopp, rekommenderar vi att du kontaktar miljöenheten först, för information och rådgivning.

Enskilt avlopp

För att anlägga en enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från miljö-, bygg- och räddningsnämnden. För att ändra en anläggning krävs en anmälan till nämnden. Det kan vara olika krav på skyddsnivå för en anläggning, så kontakta miljöenheten redan tidigt i planeringen.

En avloppsanläggning betraktas som en miljöfarlig verksamhet och regleras i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Orenat avlopp medför risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i våra vattendrag och dricksvattentäkter.

Som fastighetsägare har du ansvar att ansöka om tillstånd, sköta och underhålla din avloppsanläggning. Det finns många olika tekniklösningar för ditt avlopp, där en del behandlar allt vatten tillsammans och en del behandlar toalettavfallet för sig och BDT-vattnet för sig. Det är funktionen av anläggningen som är det viktigaste.

Användbara länkar:

Avloppsguidenlänk till annan webbplats
Havs- och vattenmyndigheten om små avloppsanläggningarlänk till annan webbplats
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar, HVMFS 2016:17länk till annan webbplats
Miljöbalk (1998:808)
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd länk till annan webbplats

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 03 augusti 2020

Information

Enhetschef VA & Renhållning
Jonas Callin
Telefon 0961 - 141 20
Mobil 070 - 279 54 97

Jour-telefon: 076-105 25 01

Kundtjänst
medborgarservice@arjeplog.se
0961-144 44

E-tjänst
Anmäl ägarbyte av fastighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Användbara länkar
Allmänna bestämmelser vatten och avloppPDF
Skyddsföreskrifter HornavanPDF
Skyddsföreskrifter LaisvallPDF
Kem- och bionalys av utgående vatten 2014PDF

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20

Evenemang
Oktober
ti on to fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31