Vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp erbjuds boende i tätorten Arjeplog, Laisvall, Slagnäs, Nyliden (Jäckvik), Mellanström och i Adolfström.

I tätorten Arjeplog levereras dricksvattnet direkt från Hornavan, renat endast via UV-ljus och sandfilter. Tack vare den höga kvalitet vi har på vattnet behövs ingen klorering.

Avloppsvattnet renas mekaniskt, kemiskt och biologiskt innan det kontrolleras och släpps ut från reningsverk och infiltrationsanläggningar.

Om du vill anlägga eget vatten och avlopp, rekommenderar vi att du kontaktar miljöenheten först, för information och rådgivning.

Enskilt avlopp

För att anlägga en enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från miljö-, bygg- och räddningsnämnden. För att ändra en anläggning krävs en anmälan till nämnden. Det kan vara olika krav på skyddsnivå för en anläggning, så kontakta miljöenheten redan tidigt i planeringen.

En avloppsanläggning betraktas som en miljöfarlig verksamhet och regleras i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Orenat avlopp medför risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i våra vattendrag och dricksvattentäkter.

Som fastighetsägare har du ansvar att ansöka om tillstånd, sköta och underhålla din avloppsanläggning. Det finns många olika tekniklösningar för ditt avlopp, där en del behandlar allt vatten tillsammans och en del behandlar toalettavfallet för sig och BDT-vattnet för sig. Det är funktionen av anläggningen som är det viktigaste.

Användbara länkar:

Avloppsguiden Länk till annan webbplats.
Havs- och vattenmyndigheten om små avloppsanläggningar Länk till annan webbplats.
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar, HVMFS 2016:17 Länk till annan webbplats.
Miljöbalk (1998:808)
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Länk till annan webbplats.

Publicerad av: Norea Dahlberg
Senast ändrad:

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20