Vattenkvalitet

Dricksvatten är klassat som ett livsmedel och därför ställs höga krav på dess kvalitet. Så höga krav att det faktiskt är vårt mest kontrollerade livsmedel.

I hela Arjeplogs kommun har vi ett gott dricksvatten av hög kvalitet. Livsmedelsverket är den myndighet som fastställer kraven för vad ett dricksvatten får innehålla. Som övergripande regel säger Livsmedelsverket att allt dricksvatten skall vara hälsosamt och rent.

Mjukt och hårt vatten

Hur hårt vattnet är beror på dess innehåll av kalcium och magnesium. Vatten med hög halt av dessa ämnen kallas för hårt vatten. Vattnets hårdhet mäts i dH, så kallade tyska grader.

Här nedan redovisas hårdhet, pH och alkalintet på vattnet från de olika vattenverken i Arjeplogs kommun. Vi har generellt ett mjukt vatten Vattnets hårdhet har betydelse för hur mycket tvättmedel du behöver använda. När du använder mindre mängd tvättmedel minskar du belastningen på våra reningsverk. ​

Analysresultat för dricksvatten i Arjeplogs kommun

Nedan hittar du en översikt av analysresultaten för 2022 från de kontroller vi genomför regelbundet på ledningsnätet i kommunen. Totalt tar vi över 100 prover årligen för att säkerställa att ditt vatten håller en hög och jämn kvalitet. Proverna bedöms utifrån Livsmedelsverkets regelverk. Vattnet bedöms då som "tjänligt", "tjänligt med anmärkning" eller "otjänligt" som dricksvatten.

Vattenprovtagningar 2022 Pdf, 414.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Rubrik

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20