Vattenkvalitet

Dricksvatten är klassat som ett livsmedel och därför ställs höga krav på dess kvalitet. Så höga krav att det faktiskt är vårt mest kontrollerade livsmedel.

I hela Arjeplogs kommun har vi ett gott dricksvatten av hög kvalitet. Livsmedelsverket är den myndighet som fastställer kraven för vad ett dricksvatten får innehålla. Som övergripande regel säger Livsmedelsverket att allt dricksvatten skall vara hälsosamt och rent.

Mjukt och hårt vatten

Hur hårt vattnet är beror på dess innehåll av kalcium och magnesium. Vatten med hög halt av dessa ämnen kallas för hårt vatten. Vattnets hårdhet mäts i dH, så kallade tyska grader.

Här nedan redovisas hårdhet, pH och alkalintet på vattnet från de olika vattenverken i Arjeplogs kommun. Vi har generellt ett mjukt vatten Vattnets hårdhet har betydelse för hur mycket tvättmedel du behöver använda. När du använder mindre mängd tvättmedel minskar du belastningen på våra reningsverk. ​

 

Hårdhet, pH och Alkalinitet för samtliga vattenverk 2017

Vattenverk

Hårdhet (dH)

pH

Alkalinitet (mg/l)

Arjeplogs Vattenverk

0,79

7,9

15

Laisvall Vattenverk

7,3

8,0

140

Slagnäs Vattenverk

3,1

8,0

70

Mellanström Vattenverk

0,75

7,8

15

Jäckvikk Vattenverk

0,94

7,8

19

Nyliden Vatteverk

4,0

7,8

91

Adolfström Vattenverk

2,8

7,6

58

 

Benämning hårdhet

0-2,0 Mycket mjukt vatten
2,1-4,9 Mjukt vatten
5,0-9,8 Medelhårt vatten
9,9-21 Hårt vatten
Över 21 Mycket hårt vatten

 

Analysresultat för dricksvatten i Arjeplogskommun

Nedan hittar du en översikt av analysresultaten för 2018 från de kontroller vi genomför regelbundet på ledningsnätet i kommunen. Totalt tar vi över 100 prover årligen för att säkerställa att ditt vatten håller en hög och jämn kvalitet. Proverna bedöms utifrån Livsmedelsverkets regelverk. Vattnet bedöms då som "tjänligt", "tjänligt med anmärkning" eller "otjänligt" som dricksvatten.

Sammanställning över provsvar för 2018

Arjeplog vattenverk biologisanalysPDF

Arjeplogs vattenverk kemiskanalysPDF

Laisvall vattenverk biologisanalysPDF

Laisvall vattenverk kemiskanalysPDF

Slagnäs vattenverk biologisanalysPDF

Slagnäs vattenverk kemiskanalysPDF

Mellanström vattenverk biologisanalysPDF

Mellanström vattenverk kemiskanalysPDF

Jäckkvikk vattenverk biologisanalysPDF

Jäckkvikk vattenverk kemiskanalysPDF

Nyliden vattenverk biologisanalysPDF

Nyliden vattenverk kemiskanalysPDF

Adolfström vattenverk biologisanalysPDF

Adolfström vattenverk kemiskanalysPDF

 

Publicerad av: Jonas Callin
Senast ändrad: 03 augusti 2018

Rubrik

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961-140 00
Mån-Fre: 8.00-16.00


Besök Tingsbacka
Mån-Tors: 8.00-17.00
Fre: 8.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20