Delårsrapporter

Här publiceras delårsrapporter, efter att de godkänts av kommunfullmäktige.

Delårsrapporterna på denna sida omfattar kommunal verksamhet och nämnder. Här finns ekonomiska resultat, analyser och prognoser.

Bolag och stiftelser finns ej med i delårsrapporerna.

Delårsrapport januari-augusti 2018 KommunfullmäktigePDF
Delårsrapport januari-augusti 2018 KommunstyrelsenPDF


Delårsrapport januari-april 2018 Kommunstyrelsen
PDF
Delårsrapport januari-april 2018 KommunfullmäktigePDF

Delårsrapport januari-augusti 2017 KommunstyrelsenPDF

PDF
Delårsrapport januari-april 2017 KommunstyrelsenPDF

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 12 december 2018