Verksamhetsplan och budget

Vision

Arjeplogs kommun ska bli känd för framtidstro, öppenhet, tillåtande kreativt klimat och mångfald, vilket leder till ständig tillväxt och utveckling. Arjeplogs kommun ska upplevas som en attraktiv bostadsort där medborgarna har tillgång till trygg och god livsmiljö, bra arbetsklimat, god omsorg samt bra boende.

Utifrån den visionen har vår verksamhetsplan för perioden 2015-2017 fastställts.

Verksamhetsplan och budget 2019-2021PDF
Verksamhetsplan och budget 2018-2020PDF

Budget och verksamhetsplan 2017-2019PDF

Budget och verksamhetsplan 2016-2018PDF
Budget och verksamhetsplan 2015-2017PDF
Budget och verksamhetsplan 2014-2016PDF
Budget och verksamhetsplan 2013-2015PDF

 

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 12 december 2018