Allmänt om förskola

Maxtaxa och regler

Arjeplogs kommun tillämpar maxtaxa. I avgiften ingår frukost, mellanmål och lunch för barn med hel maxtaxa.

När barn fått plats i förskolan ska föräldrarna lämna inkomstuppgift till förskoleavdelningen. Föräldrar är skyldiga att skriftligen lämna ny inkomstuppgift vid förändrad inkomst eller vid förändrade familjeförhållanden. Avgiften beräknas även med hänsyn till om föräldrarna är sammanboende eller inte.

Mer information om taxor och tillämpningsregler finns i  dokumentet 'Taxor och Avgifter' som du hittar till höger på sidan.

Allmän förskola för 3-5-åringar

Alla tre-, fyra- och femåringar har enligt lag rätt till Allmän förskola 525 timmar per år eller 15 timmar per vecka. Rätten till allmän förskola gäller från höstterminen det år barnet fyller tre år till och med vårterminen det år barnet fyller sex år och är avgiftsfri.

Den allmänna förskolan följer skolans läsårstider och omfattar inte lovdagar. Det vill säga att uppehåll görs vid lov. Vid lovtillsyn debiteras minst fjorton dagars avgift.

Kommunen har en skyldighet att anordna plats men det är frivilligt för barnen att delta i verksamheten.

Publicerad av: Inger Holgersen
Senast ändrad: 21 december 2017