Förskola

Arjeplogs förskola

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna ett till fem år vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är föräldralediga eller är arbetssökande. I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som har i uppdrag att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i förskolans läroplan, Lpfö 98/10 och skollagen.
Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet.

Förskola finns i form av kommunal förskola eller enskild verksamhet (Blåklockan).

Arjeplogs förskola ligger vackert beläget, vid foten av Öberget med närhet till skog, vatten, med allt vad de innebär. Förskolan ligger alldeles bredvid idrottsplatsen o sporthallen.
Arjeplogs förskola har för närvarande 8 avdelningar med en åldersindelning på 1-5 år.

Kontakt Arjeplogs förskola

Kontakt Arjeplogs förskola:

0961-141 18 (Avdelningen Galaxen)
0961-142 96 (Avdelningen Karlavagnen)
0961-142 26 (Avdelningen Polstjärnan)
0961-142 37 (Avdelningen Vintergatan)
0961-141 45 (Avdelningen Tellus)
0961-142 00 (Avdelningen Solen)
0961-141 18/076-7946544 (Avdelning Månen)

Förskolans mobilnummer 073-060 43 93

Kontakt Öberga förskola

0961 - 141  (Avdelningen Solen)

Kontakt Föräldrakoperativ Blåklockan

0961-10188

Publicerad av: Inger Holgersen
Senast ändrad: 21 december 2017