Fritidshem

Silverskolan fritidshem

Arjeplogs kommun erbjuder skolbarnomsorg för elever från förskoleklass och upp till och med sjätte klass.

Skolbarnomsorgen är en del av Silverskolan och består av två avdelningar - dels fritids, där alla barn erbjuds en plats, samt skolskjuts. Elever får från årskurs två avgiftsfritt vistas på bussfritids i väntan på skolskjuts under de dagar som anges i läsårsplanen.

I anslutning till vårt fritids finns en stor, fin grillkåta som vi nyttjar flitigt.

Vi använder oss av skolplattformen Quiculum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. App för mobiltelefon finns i App Store Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Apple) och Play Store Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Google).

För att söka plats, säga upp eller anmäla vårdnadshavarnas inkomster till fritidshemmet, gå till Quiculums e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad är fritidshemmet?

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från förskoleklassen till och med vårterminen det år de fyller 13 år.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad vara baserat på situationer, upplevelser och att ingå i en grupp, samt utgå från elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken och att göra det möjligt för föräldrarna att förena föräldraskap med arbete eller studier.

Fritidshem har öppet inom ram från 06:30-18:30 under den skolfria skoldagen och under lov.

Elever med föräldrar som är föräldralediga med yngre syskon har rätt till 2 timmar per dag i fritidshem i direkt anslutning till skoldagens slut.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Rektor
Helene Lindberg
Telefon: 0961-142 80

Biträdande rektor
Sara Sundström
Telefon: 0961-142 82

Administratör
Carola Eskilsson Länk till annan webbplats.
Telefon: 0961-142 81

Förskoleklass/fritids telefon:
0961-14200
072-703 94 31
Åk 1-5 telefon:
0961-142 12
Åk 6-9 telefon:
0961-141 35

Användbara länkar:
Taxor & avgifter Öppnas i nytt fönster.
Tillämpningsregler Word, 966.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00