Fritidshem

Öberga Fritids

Arjeplogs kommun erbjuder skolbarnomsorg för elever från förskoleklass och upp till och med sjätte klass.

Skolbarnomsorgen består av två avdelningar - dels Fritids, där alla barn erbjuds en plats, och dels Skolskjutsfritids, där enbart de barn som åker skolskjuts erbjuds plats.

I anslutning till vårt Fritids finns en stor, fin grillkåta, som vi nyttjar flitigt.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 30 maj 2018