Samhällsvetenskap

Det här är ett program för dig som vill lära dig mer om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors villkor varierar över tid och rum.
Utbildningen behandlar frågor som demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö och granskar även makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter.
 
Utbildningen fokuserar på att utveckla din samarbetsförmåga, kreativitet, självständighet, ansvarstagande och förmåga att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till praktisk handling.

Hornavanskolan erbjuder inriktningarna samhällsvetenskap och beteendevetenskap.
Om du läser inriktningen samhällsvetenskap får du lära dig om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. Du får möjlighet att bredda och fördjupa din förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang.

I inriktningen beteendevetenskap får du lära dig mer om hur vi människor fungerar. Här får du fördjupade kunskaper i psykologi, pedagogik, sociologi och ledarskap.

Publicerad av: Inger Holgersen
Senast ändrad:

Information

Rektor
Nina Lango
Telefon: 070-283 49 30

SYV
Linda Lundström
Telefon: 0961-142 13


Administration
Hornavanskolan
Telefon: 0961 - 142 04/141 84

Användbara länkar:
Blanketter