Stipendier för examensarbeten

En hög med böcker.

Arjeplogs kommun uppmuntrar studenter att skriva examensarbeten eller andra uppsatsuppdrag som är av intresse för Arjeplogs kommun. För att stimulera till denna typ av arbeten så finns det möjlighet att söka stipendium av kommunen för genomförd uppsats.

Eventuellt stipendium beslutas i varje enskilt fall och är kopplat till faktisk prestation. Ansökningar i linje med utpekade insatsområden och prioriterade åtgärder i vår lokala utvecklingsstrategi och översiktsplan prioriteras. Stipendiet kan som högst uppgå till 10 000 kronor och det finns möjlighet för två uppsatser eller examensarbeten att beviljas under året. Kontakta gärna kommunen innan uppsatsen påbörjas för en ökad möjlighet för att få ansökan om stipendium beviljad. Under skrivperioden för uppsatsen finns det också möjlighet att får resor till och från kommunen betalda.

Publicerad av: Inger Holgersen
Senast ändrad:

Information

För mer information om stipendier, kontakta Medborgarservice.

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Lärcentra nyhetsbrev
Vill du prenumrera på vårt nyhetsbrev? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20