Försörjningsstöd

Obs! Ansökan om försörjningsstöd ska lämnas in senast mellan 15-19 varje månad.

Vem har rätt till ekonomiskt bistånd?

Alla som vistas i kommunen har rätt till ekonomiskt bistånd om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt. För att ansöka om bistånd måste du ha fyllt 18 år. I det fall den unge går i gymnasieskolan är föräldrarna försörjningsskyldiga upp till 21 år. (Föräldrabalken 7:1)

Ekonomiskt bistånd är ett tillägg till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner. I första hand ska individen tillgodose sina behov genom egna inkomster och genom samhällets övriga bidragssystem (sjukpenning, pension, bostadsbidrag, underhållsstöd med mera), illgångar (bankmedel, aktier, fonder med mera) eller kapitalvaror som går att sälja, måste först användas innan man har rätt till bistånd. Egen fastighet och bil är tillgångar som också kan påverka rätten till ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd är inte villkorslöst!

Är du arbetslös och frisk måste du stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du måste vara anmäld på arbetsförmedlingen samt aktivt söka och ta emot erbjudet arbete eller anvisad praktik, annars riskerar du att inte få något ekonomiskt bistånd. Har du varit arbetslös länge eller är under 25 år kan individ- och familjeomsorgen ställa krav på att du deltar i praktik eller kompetenshöjande verksamhet. Om du avvisar ett sådant erbjudande kan din ansökan om ekonomiskt bistånd avslås eller nedsättas.

Vad kan du få för ekonomisk hjälp?

Regeringen fastställer årligen en så kallad riksnorm. Nivån grundas på officiella prisundersökningar.
Riksnorm ska täcka kostnader för

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Lek och fritid
 • Förbrukningsvaror
 • Hälsa och hygien
 • Dagstidning, telefon och TV-avgift

Du kan dessutom ha rätt till vissa andra faktiska kostnader, förutsatt att de är rimliga. Du kan även söka hjälp till andra saker (bistånd i annan form) till exempel för flyttkostnader, möbler eller tandvård.

Så här söker du ekonomiskt bistånd:

Ansökan för nästkommande månad måste vara inlämnad senast den 15 föregående månad. Vill du ansöka om ekonomiskt bistånd ta kontakt med individ- och familjeomsorgen för besök. vid första besöket ska du ta med dig:

Hyreskontrakt och hyresavi, som styrker boendekostnaden

 • Kopia på senaste deklarationen
 • Inkomstuppgifter som exempelvis lön, pension, sjukpenning, föräldrapenning, underhållstöd eller bostadsbidrag för de senaste tre månaderna
 • Handlingsplan från Arbetsförmedlingen om du är arbetslös
 • Läkarintyg om du är sjukskriven
 • Ekonomisk översikt och kontoutdrag för de senaste tre månaderna från alla dina konton.

Individ- och Familjeomsorgsenheten gör sedan en ekonomisk utredning. Den är frivillig och kan avbrytas om du vill det. Det är viktigt att Individ- och Familjeomsorgsenheten får veta hur stor familjen är, hemmaboende barns ålder, hur man bor och hur inkomster, utgifter och tillgångar ser ut. Allt måste vara ifyllt och ansökan underskriven för att den ska kunna behandlas.

Alla uppgifter om olika inkomster och utgifter måste vara riktiga. Att lämna felaktiga uppgifter är brottsligt och kan leda till polisanmälan.

Socialtjänsten kan kräva tillbaka pengar som har betalats ut om man har lämnat oriktiga uppgifter eller om man har fått en förskottsutbetalning från socialtjänsten i väntan på exempelvis pension, bostadsbidrag, sjukersättning eller A-kassa.

Om socialtjänsten avslår hela eller delar av ansökan om ekonomiskt bistånd går det att överklaga beslutet hos länsrätten. Det ska göras skriftligt inom 3 veckor. Socialtjänsten ska informera om hur det går till och hjälpa till om det behövs.

Socialstyrelsen: https://www.socialstyrelsen.se/hittarattmyndighet/ekonomisktbistand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gör en provräkning på hur mycket du kan få:
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/ekonomiskt-bistand/provberakning-ekonomiskt-bistand/ Länk till annan webbplats.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00