Missbruk

Har du problem med missbruk eller beroende, eller känner du någon som har det?

För dig som är över 18 år och är orolig för dina alkohol- och drogvanor, spelvanor eller om du upplever att du behöver hjälp att bryta ett beroende finns det olika typer av stöd som du kan få.

Exempel på stöd och hjälp kan vara:

 • Individuell samtalsbehandling med för ändamålet utbildad socialsekreterare
 • Stöd till dig som är anhörig till någon som har ett missbruk
 • Samverkan tillsammans med landstingets beroendevård
 • Heldygnsvård på behandlingshem

Hur gör jag om jag behöver hjälp?

Ta kontakt med Individ- och familjeomsorgens mottagningsenhet för att ansöka om stöd. Du får sedan träffa en socialsekreterare som tillsammans med dig utreder dina behov och bedömer vilken hjälp du kan få.

Om du är orolig för någon annan kan du också ta kontakt med mottagningsenheten.

All kontakt med socialtjänsten är avgiftsfri förutom att du kan få betala en egenavgift på behandlingshem.

Exempel på stöd och hjälp kan vara:

 • Individuell samtalsbehandling via kommunens öppenvård
 • Stöd till dig som är anhörig till någon som har ett missbruk
 • Samverkan tillsammans med landstingets beroendevård
 • Heldygnsvård på behandlingshem

Öppenvård

Individ och familjeomsorgen arbetar med enskilda och familjer som av olika skäl behöver stöd och behandling. Har du eller någon som är dig närstående alkohol- eller drogproblem är du alltid välkommen att vända dig till individ- och familjeomsorgen i Arjeplog för att vi skall genomföra en utredning, med beslut om öppenvård. Individ och familjeomsorgen har tillsammans med Arvidsjaur ansvar för Pärlan öppenvård, missbruk och beroende. Öppenvården är belägen på Pärlan, Östra Skolgatan 18 A. Här finns socialtjänstens resurser för rådgivning, stöd och behandling samlat inom områdena alkohol/narkotika och stöd till anhöriga både vuxna och barn. Landstinget har ansvar för vissa delar av stöd till personer med missbruk.

På Pärlan sätter vi personen i fokus. Insatsen bygger på frivillighet. Målet är att varje person skall uppnå ett bekvämt sätt att leva nyktert och drogfritt.

Vi gör kartläggningar/utredningar över personens livssituation, dels hur den ser ut idag, men även vad som hänt tidigare, i syfte att få en så detaljerad bild av varje persons situation som möjligt. Vid rattfylleri, försöker vi göra snabba uppföljningar helst inom ett dygn. Vårdplan upprättas gemensamt med personen och ofta tillsammans med dennes individuella nätverk som han/hon behöver för sin rehabilitering.

Vi arbetar enligt nationella riktlinjer och ger stöd för personer att förbli nyktra & drogfria genom olika kognitiva program som ska passa den enskildes behov. Vi ger även information och hjälper till med ansökan om behov finns till annan vårdform, institutionsvård och förmedlar kontakt till självhjälpsgrupper. Om behov finns, kan vi hjälpa till att etablera samtalskontakt hos någon annan vårdgivare, ex hos psykiatrin. Pärlan kan vara behjälplig vid drogscreening och verifiering av nykterhet.

I övrigt kan Pärlan erbjuda:

HAP Haschavvänjningsprogrammet

Utformat för att

 • Ge kunskap om vilken påverkan haschrökningen har eller har haft
 • Ge stöd under avgiftningsfasen.
 • Att undvika återfall
 • Visa vägar att må bra som drogfri

Programmet pågår under sex veckor.

BRA samtal, barns rätt som anhöriga

3-5 samtal för att ge information och för att erbjuda råd och stöd till barn som är anhöriga till en förälder

 • med en allvarlig fysisk sjukdom eller skada
 • med en psykisk sjukdom
 • med en psykisk funktionsnedsättning
 • med en intellektuell funktionsnedsättning
 • med missbruk/beroende
 • som avlidit

Syftet är att öka barnets delaktighet och förebygga psykisk och fysisk ohälsa.

Förebyggande/utåtriktat arbete

 • riktad droginformation/föreläsningar med olika teman till elever och personal i grundskolan och till gymnasiets olika utbildningsprogram och till arbetsplatser mm.
 • information om stödgrupper för barn i missbrukarfamiljer, ett samarbete mellan Arvidsjaurs kommun och svenska kyrkan.

Samverkan mellan kommun och landsting

Landstinget har lokala öppenvårdsmottagningar samt sjukhusbaserad slutenvård för avgiftning, abstinensbehandling och utredning. Socialsekreterarna har daglig kontakt med landstingspersonalen.

Synpunkter & felanmälan Länk till annan webbplats.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00