Öppenvård

Samtal för dig som är våldsutsatt

Har du känt dig rädd och hotad?
Har du behövt redogöra för allt du gör?
Känner du dig kontrollerad och ensam?
Känns det som att någon styr ditt liv och bestämmer vad du kan göra?
Upplever du att du anpassar dig till din partner?
Har du tvingats till sexuella handlingar?

Om du känner igen dig, hör av dig.

Samtal om frihet är en struktur för fördjupande samtal till de som varit utsatta för våld. Samtalen riktar sig till dig som tagit sig ur en situation eller relation som präglats av våld. De riktar sig till som trots uppbrottet är påverkad av våldets långsiktiga känslomässiga konsekvenser. Samtalen struktureras av ett antal trappsteg som skapar ett individuellt anpassat samtalsstöd, som syftar till förändring. Trappstegen är framtagna utifrån vetenskap, evidens och beprövad erfarenhet med en tonvikt på Motiverande samtal, tredje vågens KBT och traumateori.

Samtal för dig som blir för arg

Blir du för arg på din partner?
Har du svårt att kontrollera dig?
Har du varit våldsam i en nära relation?
Har du problematik med svartsjuka?
Har du ett beteende som du vill förändra?
Det finns hjälp att få!

"Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker samt får denna person att göra något mot sin vilja eller avstår från något som den vill."
- Per Isdal

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00