21 september 18:00 - 20:00

Arjeplogs kommun och Hushållningssällskapet bjuder tin till en dialog om Hållbar livsmedelsproduktion och lokal försörjningstrygghet, onsdag 21 september, på Hotell Lyktan, kl. 18.00-20.00.

Agenda:

  • Inledning av moderator Cecilia Wahlberg från Hushållningssällskapet.
  • Presentation av Norrbottens livsmedelsstrategi av Jenny Bucht från Länsstyrelsen.
  • Nuläge, vilken lokal produktion finns? Dialog med lokala producenter.
  • Kommunens planering, upphandling och beredskap. Dialog med bl.a. kostchef, planerings och turismutvecklingsansvariga.

Det bjuds på fika.

Publicerad av: Fredrik Westerlund
Senast ändrad: 21 september 2016