13 december 18:00 - 19:30

Lucia, Arjeplogs kyrka

Lucia med Kyrkholmsskolans årskurs 9, Mariakören, Silverkören och Barnkören medverkar.

Publicerad av: Turist Turistbyrå
Senast ändrad: 06 december 2017