4 februari 11:00 - 13:00

Gudstjänst för stora och små, Arjeplogs kyrka

Gudstjänst för stora och små i Arjeplogs kyrka med Kristina Andersson.

Arjeplogs barnkör medverkar.

Uppstart för vårens söndagsskola Skatten

Kyrkkorv serveras

Publicerad av: Turist Turistbyrå
Senast ändrad: 31 januari 2018