11 februari 10:00 - 12:00

Temagudstjänst, Arjeplogs kyrka

Temagudstjänst med Jonas Ideström, Ingrid Holmström Pavval, Mariakören och fler.

Kyrkkaffe serveras i Kyrkströmsgården

Publicerad av: Turist Turistbyrå
Senast ändrad: 06 februari 2018