22 april 11:00 - 12:30

Söndagsgudstjänst, Arjeplogs kyrka

Söndagsgudstjänst med Kristina Andersson.

Musik av Ronald och Martin

Kyrkkaffe serveras efteråt

Publicerad av: Turist Turistbyrå
Senast ändrad: 16 april 2018