Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ansvarigt organ:
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:
2018-06-25

Förvaringsplats för handlingarna:
Medborgarservice, Arjeplogs kommun

Anslaget sattes upp:
2018-07-05

Anslaget tas ned:
2018-07-30

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ansvarigt organ:
Sociala utskottet

Sammanträdesdatum:
2018-07-04

Förvaringsplats för handlingarna:
Medborgarservice, Arjeplogs kommun

Anslaget sattes upp:
2018-07-05

Anslaget tas ned:
2018-07-27

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ansvarigt organ:
Sociala utskottet - sekretess

Sammanträdesdatum:
2018-07-04

Förvaringsplats för handlingarna:
Medborgarservice, Arjeplogs kommun

Anslaget sattes upp:
2018-07-05

Anslaget tas ned:
2018-07-27

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ansvarigt organ:
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Sammanträdesdatum:
2018-06-28

Förvaringsplats för handlingarna:
Medborgarservice, Arjeplogs kommun

Anslaget sattes upp:
2018-06-29

Anslaget tas ned:
2018-07-23

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ansvarigt organ:
Sociala utskottet

Sammanträdesdatum:
2018-06-21

Förvaringsplats för handlingarna:
Medborgarservice, Arjeplogs kommun

Anslaget sattes upp:
2018-06-27

Anslaget tas ned:
2018-07-19

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ansvarigt organ:
Kommunfullmäktige § 48

Sammanträdesdatum:
2018-06-25

Förvaringsplats för handlingarna:
Medborgarservice, Arjeplogs kommun

Anslaget sattes upp:
2018-06-26

Anslaget tas ned:
2018-07-17

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ansvarigt organ:
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:
2018-06-11

Förvaringsplats för handlingarna:
Medborgarservice, Arjeplogs kommun

Anslaget sattes upp:
2018-06-18

Anslaget tas ned:
2018-07-11

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ansvarigt organ:
Kommunstyrelsen sekretess

Sammanträdesdatum:
2018-06-11

Förvaringsplats för handlingarna:
Medborgarservice, Arjeplogs kommun

Anslaget sattes upp:
2018-06-18

Anslaget tas ned:
2018-07-11

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 13 augusti 2018

Information

Medborgarservice

Anette Burman Labba
Telefon 0961-144 42

Åsa Andersson
Telefon 0961-144 55

Anne Lene Holmström
Telefon 0961-141 34

Lovisa Carlman
Telefon 0961-14196

Siv Lestander
Telefon 0961-14180

Anna Lundberg

Martin Stråmo
0961-14139

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961-140 00
Mån-Fre: 8.00-16.00


Besök Tingsbacka
Mån-Tors: 8.00-17.00
Fre: 8.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20