Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ansvarigt organ:
Valnämnden

Sammanträdesdatum:
2018-08-14

Förvaringsplats för handlingarna:
Medborgarservice, Arjeplogs kommun

Anslaget sattes upp:
2018-08-17

Anslaget tas ned:
2018-09-10

Ansvarigt organ:
Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum:
2018-09-03

Förvaringsplats för handlingarna:
Medborgarservice, Arjeplogs kommun

Anslaget sattes upp:
2018-09-06

Anslaget tas ned:
2018-10-01

Ansvarigt organ:
Barn- och utbildningsutskottet

Sammanträdesdatum:
2018-09-03

Förvaringsplats för handlingarna:
Medborgarservice, Arjeplogs kommun

Anslaget sattes upp:
2018-09-06

Anslaget tas ned:
2018-09-28

Ansvarigt organ:
Sociala utskottet

Sammanträdesdatum:
2018-09-03

Förvaringsplats för handlingarna:
Medborgarservice, Arjeplogs kommun

Anslaget sattes upp:
2018-09-06

Anslaget tas ned:
2018-09-28

Ansvarigt organ:
Sociala utskottet-sekretess

Sammanträdesdatum:
2018-09-03

Förvaringsplats för handlingarna:
Medborgarservice, Arjeplogs kommun

Anslaget sattes upp:
2018-09-06

Anslaget tas ned:
2018-09-28

Publicerad av: Anette Labba
Senast ändrad: 06 september 2018

Information

Medborgarservice

Anette Burman Labba
Telefon 0961-144 42

Lovisa Carlman
Telefon 0961-141 96

Anne Lene Holmström
Telefon 0961-141 34

Siv Lestander
Telefon 0961-14180

Anna Lundberg

Martin Stråmo
Telefon 0961-14139

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961-140 00
Mån-Fre: 8.00-16.00


Besök Tingsbacka
Mån-Tors: 8.00-17.00
Fre: 8.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20