Nämnder

Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnden
Här behandlas frågor som rör kommuninvånarnas livsmiljö, bygglov, planärenden, hälsa, räddningstjänst och säkerhet.  

Ledamöter
John Sundström (S), ordförande
Rickard Jilläng (S), vice ordförande
Sten-Åke Nilsson (C)
Erik Grähs (V)
Jeanette Ranfjäll (L)

Ersättare
Mauricio Puga (S)
Gurjant Singh (S)
Alf Sundström (L)
Åse Sundström (L)
John Wennström (C)

Valnämnden
Valnämnden har ansvaret för att allmänna val genomförs i kommunen.  

Ledamöter
John Wennström (C), ordförande
Kurt Burman (S), vice ordförande
Erik Grähs (V)
Jeanette Ranfjäll (L)

Ersättare
Rickard Jilläng (S)
Stina Ederlöv (C)
Albert Lestander (V)
Åse Sundström (L)

Krisledningsnämnden
Här behandlas frågor som rör krisledning i Arjeplogs kommun.  

Ledamöter
Britta Flinkfeldt (S), ordförande, telefon: 0961-141 11
Mats Abrahamsson
(S), vice ordförande, Telefon: 0961-141 22
Albert Lestander (V)
Rolf Laestander (S)
John Sundström (S)

Ersättare
Mari-Teres Ögren (S)
Elisabeth Bramfeldt (V)
Veronica Burman (S)
Rickard Jilläng (S)

Publicerad av: Anette Labba
Senast ändrad: 27 augusti 2018

Information

Kommunalråd
Britta Flinkfeldt
Telefon 0961 - 141 11

Medborgarservice

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961-140 00
Mån-Fre: 8.00-16.00


Besök Tingsbacka
Mån-Tors: 8.00-17.00
Fre: 8.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20